Pytanie
Jakie warunki muszą być spełnione, aby uznać że farma wiatrowa została uznana za uruchomioną najpóźniej do 31 grudnia 2015 r., aby inwestora nie objęły nowe warunki według ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii?