Pytanie
Posiadam samochód ciężarowy Peugeot EXPERT, który jest środkiem trwałym wykorzystywanym do działalności gospodarczej od 2007 r. Do celów VAT posiadam stosowne zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, dotyczące warunków technicznych, informujące, że pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla art. 86 ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. Z informacji zawartych w ustawie o VAT obowiązującej od 1 kwietnia 2014 r. doczytałam, że w tej konkretnej sytuacji nie mam obowiązku składać do urzędu skarbowego deklaracji VAT-26, a także nie mam obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu. Abym mogła odliczać 100%, muszę dysponować dodatkowym badaniem technicznym przeprowadzonym przez okręgową stację kontroli pojazdów, a także stosownym wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o spełnieniu nowych wymagań. Badanie takie powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego badania technicznego, nie później jednak, niż przed upływem 3 miesięcy licząc od dnia 1 kwietnia 2014 r.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?