Pytanie
Czy nauczycielowi należy się zasiłek na zagospodarowanie?
Pracownik od dnia 19 listopada 2004 r. – 31 grudnia 2004 r. był skierowany przez powiatowy urząd pracy do odbycia stażu w naszej szkole. Przedtem była zatrudniona na umowę zlecenie u notariusza.
Od dnia 4 września 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. (umowa na okres zastępstwa) była zatrudniona na stanowisku nauczyciela historii.
Od dnia 1 września 2007 r. – nadal – jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela historii.
W tym też okresie uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (10 lipca 2008 r.).
Czy nauczycielce przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?