Pytanie
Jakie stawki VAT obowiązują w stosunku do sprzedaży budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, znajdujących się w budynkach garaży, wyodrębnionej części wspólnej gruntów, na którą składają się drogi wewnętrzne, tereny zielone i chodniki?
Firma developerska podjęła się wybudowania zespołu budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Każdy z budynków posiada wbudowany garaż. Całość zadania według dokumentacji technicznej została zakwalifikowana jako PKOB11. Osiedle stanowiące zadanie inwestycyjne spółki jest jednym zamkniętym kompleksem domów bliźniaczych i w zabudowie szeregowej, teren osiedla jest ogrodzony, wjazd i wyjazd z osiedla zabezpieczają bramy. Spółka zamierza w końcowym efekcie dokonać podziału nieruchomości, przy czym odrębną nieruchomość będą stanowiły drogi wewnętrzne oraz tereny zielone, zaś jej współwłaścicielami zostaną nabywcy wszystkich domów w częściach równych. Spółka stoi na stanowisku, że część wspólna, tj. znajdujące się wewnątrz osiedla drogi, dojazdy, podjazdy i tereny zielone są nierozerwalnie związane z budownictwem mieszkaniowym, łączy je funkcjonalny oraz bezpośredni związek i tylko budownictwu mieszkaniowemu mają służyć. Z uwagi na powyższe spółka stoi na stanowisku, że stawka VAT na tzw. część wspólną na której znajdują się drogi, chodniki i tereny zielone powinna wynosić 8%. Według spółki również stawka VAT na sprzedaż garaży powinna wynosić 8%. Stanowią one integralną część budynku mieszkalnego, konstrukcją połączonego z gruntem w sposób trwały, będący częścią składową domów. Garaż nie stanowi wyodrębnionego budynku. W związku z powyższym spółka uważa, że wszystkie ze sprzedawanych elementów powinny być opodatkowane stawką 8%.