Pytanie
Spółka cywilna małżonków w 2008 r. nabyła samochód ciężarowy na potrzeby firmy. Zakup udokumentowany był fakturą VAT wystawioną na spółkę, odliczono VAT. Ponadto w ramach spółki w latach 1999-2001 wybudowano budynek warsztatowy, który przyjęto do użytkowania i na stan środków trwałych w 2005 r. W 2011 i 2012 r. obroty spółki nie przekroczyły 100.000 zł. Obecnie małżonkowie dążą do rozwiązania spółki cywilnej. Dalszą działalność prowadzić miałby mąż jednoosobowo. W małżeństwie jest ustrój wspólnoty majątkowej. Spółka na dzień likwidacji sporządza jedynie wykaz środków pozostałych na dzień likwidacji.
Czy poprawne byłoby następujące postępowanie: od 1 stycznia 2013 r. spółka wybiera ponownie zwolnienie z VAT; 31 stycznia 2013 r. spółka zostaje zlikwidowana; od 1 stycznia 2013 r. mąż rozpoczyna samodzielną działalność?
Czy mąż może użytkować ww. samochód i budynek w swojej nowej działalności; czy może wprowadzić do ewidencji środków trwałych na podstawie oświadczenia, jako współwłasność i amortyzować?
Czy przekazanie majątku z likwidowanej spółki cywilnej będzie uznane za sprzedaż do działalności męża?