Pytanie
Jakie skutki w VAT wywoła nieodpłatne zabezpieczenie kredytu spółki z o. o. przez spółkę jawną hipoteką na majątku spółki osobowej w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT?
Spółka z o. o. jest byłym wspólnikiem spółki jawnej. Nieruchomość, na której zakłada się hipotekę, była własnością spółki z o. o. i aportem w 2012 r. wniesiono ją do spółki jawnej. Odliczono VAT od nieruchomości wniesionej aportem do spółki jawnej.
Jeżeli czynność jest opodatkowana, do ustalenia podstawy opodatkowania należy posłużyć się wartością zabezpieczonego kredytu, czy kwotą zabezpieczenia uwidocznioną na hipotece nieruchomości?