Pytanie
Spółka z o.o. (wynajmujący) wynajmuje powierzchnie restauracji firmie zajmującej się gastronomią (najemcy). Z zawartej umowy pomiędzy podmiotami wynika, iż wynajmujący zwalnia najemcę z zapłaty czynszu za 3 miesiące. Najemca wykonuje wtedy remont na własny koszt w pomieszczeniu będącym przedmiotem najmu - wartość remontu dwukrotnie przewyższa wartość czynszu.
Czy jest to świadczenie wzajemne (nieodpłatne), a podmioty nie muszą się wzajemnie fakturować?
Czy podmioty powinny bezwzględnie wystawić faktury tj. wynajmujący za czynsz, a najemca za remont mimo braku takiego zapisu w umowie?