Pytanie
W przedsiębiorstwie została przeprowadzona kontrola ZUS, w wyniku której stwierdzono, że zatrudnienie synowej przedsiębiorcy miało znamiona ominięcia przepisów prawa w celu wyłudzenia świadczeń ZUS. Przedsiębiorca nie odwołał się od decyzji ZUS, w której odmówiono wypłaty świadczeń (zasiłku) dla synowej, ponieważ nie uznał zawarcia stosunku pracy. Przedsiębiorca skorygował deklaracje ZUS i otrzymał zwrot świadczeń opłacanych za wynagrodzenie synowej.
Jakie skutki w podatku dochodowym spowoduje korekta deklaracji ZUS, anulująca opłacone składki od wynagrodzenia synowej do zera oraz zwrot tych składek przez ZUS przedsiębiorcy?
Czy przedsiębiorca powinien skorygować koszty wynagrodzeń o wynagrodzenie synowej oraz składki ZUS?
Czy skorygować należy wystawiony PIT-11 dla synowej?