Pytanie
Mam pytanie dotyczące rozliczenia programu lojalnościowego dla naszych kontrahentów.
Czy w przypadku, jeżeli za określoną ilość punktów kontrahent uzyskuje możliwość do zakupu np. samochodu za 1 zł na podstawie faktury VAT, to po stronie nabywcy powstanie obowiązek doliczenia do dochodu różnicy pomiędzy ceną nabycia, a wartością rynkową oraz czy będą jakieś przeszkody w zaliczaniu w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją i naprawami tego samochodu, a także czy nasza firma może bez przeszkód zaliczyć do kosztów wydatki na zakup towarów odsprzedawanych po znacznie obniżonej cenie?