Pytanie
Jakie składniki należy przyjąć do wyliczenia podstawy zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem pracownika po zmianie wymiaru czasy pracy?
Pracownik do dnia 31 stycznia 2012 r. zatrudniony był na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 2077 zł. W miesiącu lutym 2012 r. pracownikowi zmieniono angaż na 1/2 etatu z wynagrodzeniem zasadniczych na kwotę 1200 zł i zawarto umowę-zlecenia na miesiąc luty 2012 na kwotę 850 zł. W miesiącu marcu 2012 (od 1 marca 2012 r.) pracownik przeszedł na pełen etat z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 2300 zł. W miesiącu marcu 2012 r. pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie za okres od 21 marca 2012 r. do 26 marca 2012 r. z tytułu opieki nad dzieckiem. W miesiącu lutym 2012 r. pracownik dodatkowo otrzymał 13-tkę za 2011 r.(12 miesięcy) w wysokości 1.850 zł.
Jakie składniki należy przyjąć do podstawy zwolnienia przedłożonego w miesiącu marcu 2012 r.? Czy kwotę wypłaconej 13-tki należy doliczyć w 1/12 wysokości?