Pytanie
W dniu 8 września 2013 r. jednoosobowa firma osoby fizycznej podpisała umowę zlecenia z emerytem wojskowym. Rozliczenie nastąpiło na podstawie rachunku umowy zlecenia. Zleceniobiorca został zgłoszony do ZUS na ZZA do ubezpieczenia zdrowotnego. I tak została rozliczona umowa z wrzesień 2013 r. za wykonaną pracę. Firma została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2013 r. Teraz ZUS telefonicznie poinformował o braku raportów do zlecenia za te n okres.
W jaki sposób należy skorygować błąd?
Faktycznie emeryt na zleceniu powinien odprowadzać pełną składkę, ale zgłoszony został na ZZA, pobrano i odprowadzono wszystko od kwoty brutto ustalonej na umowie tj. 1500 zł. brutto. Pracownik otrzymał kwotę netto po rozliczeniu tylko podatku i składki zdrowotnej. Firma jest zlikwidowana, nie ma kontaktu z tą osobą.