Pytanie
Pracodawca administruje budynkami w mieście. Pracownik jest hydraulikiem i posiada telefon służbowy w przypadku konieczności usunięcia awarii. Obowiązuje grafik dyżurów, które pełnione są w domu. Dyżury odbywają się w godzinach od 15:00 do 20:00.Za ten czas pracownik ma ustalone wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania. W przypadku konieczności usunięcia awarii ma wypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Telefon służbowy podany jest na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych. Czasem zdarza się, że pracownik jest wezwany do awarii po godzinie 20:00.
Czy jeżeli pracownik nie odebrał telefonu i nie stawił się do usunięcia awarii wodociągowej pracodawca może go ukarać lub zwolnić?
Na budynku wyciekło z tego tytułu bardzo dużo wody, za którą będą musieli zapłacić właściciele. Firma w zawartych umowach ma obowiązek usuwania awarii. Może to być przyczyną rozwiązania z pracodawcą umowy o administrowanie.