Pytanie
Jakie są zasady przekazywania środków z 1%, jeżeli w zeznaniu rocznym wskaże się osobę - podopiecznego fundacji, na rzecz której chciałoby się przeznaczyć te środki?
Czy zasady podziału środków z 1% są uregulowane ustawowo, czy wynikają z przepisów wewnętrznych?
Czy fundacja może inaczej rozdysponować otrzymanym podatkiem niż wskazanie ofiarodawcy?
Czy fundacja może przekazać środki na rzecz osoby, która nie jest jej podopiecznym?
Czy na obdarowanym ciąży jakikolwiek obowiązek wobec fiskusa?