Pytanie
Sprzedaliśmy towar w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Towar został przewieziony przez firmę transportową wynajętą przez nabywcę towarów.
Czy należy tę dostawę traktować jako dostawę wykonaną przez przewoźnika (na równi z przypadkiem, gdy to my wynajmujemy firmę transportową), czyli aby zastosować stawkę 0% musimy posiadać dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia, czyli zgodnie z pkt 2 ust. 1 art. 42 u.p.t.u.?
Czy też należy tę dostawę traktować jako wywóz towarów bezpośrednio przez nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu nabywcy, czyli zgodnie z ust. 4 art. 42 u.p.t.u.?