Pytanie
W jaki sposób należy dokonać przeniesienia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej z męża na żonę, jeśli ta nie prowadzi działalności gospodarczej?
Działalność rozpoczęto w kwietniu 2010 r. (zasady ogólne, PKPiR). Od września 2011 r. małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.
Jakie będą konsekwencje podatkowe takiej czynności dla stron, czy będzie ona obojętna podatkowo zarówno w VAT i PIT, z uwagi na fakt, że przedmiotem czynności będzie całe przedsiębiorstwo?
Według jakich cen, w tej sytuacji, powinno nastąpić przejęcie majątku przedsiębiorstwa?
Czy należy kontynuować metody amortyzacji przyjęte przez męża w jego przedsiębiorstwie?