Pytanie
Paragraf 6 ust. 5 rozporządzenia RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro ogłoszenie zamieszcza się na czas określony w rozporządzeniu i w prasie o zasięgu określonym w rozporządzeniu. Gmina zamierza zbyć 10 działek w trybie przetargowym (ustny nieograniczony) znajdujących się w tej samej księdze wieczystej. Jednakże zamierza sprzedać je indywidualnie - każda działka jest wyceniona oddzielnie i podana jest indywidualnie w jednym ogłoszeniu o przetargu, a suma cen wywoławczych poszczególnych działek przekracza równowartość 100.000 euro.
Czy w takim przypadku gmina musi stosować zapis ww. paragrafu?
Czy jeśli gmina zamierza sprzedać indywidualnie działki, których suma cen wywoławczych przekracza równowartość 100.000 euro, to zastosowanie znajduje§ 6 ust. 5 rozporządzenia?