Pytanie
Firma planuje likwidację sprzętu biurowego – przede wszystkim komputerowego. Przewiduje się wytworzenie odpadów niebezpiecznych w ilości ok. 300 kg oraz innych niż niebezpieczne w ilości ok. 500 kg. Odpady zostaną wytworzone na terenie dwóch różnych województw, dla każdego z województw przewiduje się wytworzenie podobnej ilości odpadów.
Jakie uzgodnienia należy uzyskać, aby pozbyć się przedmiotowego sprzętu zgodnie z prawem?