Pytanie
W terenie zlokalizowano studnię melioracyjną, która prawdopodobnie odbiera wody z gruntów rolnych. Jednak nie jest znana trasa przebiegu tych urządzeń, zaś na mapach będących w zasobie marszałka nie są ujawnione żadne urządzenia melioracyjne mające swoje ujście właśnie w tej studni. Problem jest jeszcze bardziej skomplikowany, gdyż działka stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej jest prawie całkiem zalana, a woda przedostaje się na nią z działki rolnej zlokalizowanej obok. Rolnik (właściciel działki rolnej) twierdzi, że pod jego działką jest rurociąg transportujący wodę, co nie znajduje potwierdzenia na mapach.
Co w tym przypadku zrobić?
Kto jest organem kompetentnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania?