Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i pracująca na pełnym etacie zatrudniała w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. nianię w ramach umowy uaktywniającej do opieki nad dzieckiem - z wynagrodzeniem minimalnym (1500 zł w 2012 r. i 1600 zł w 2013 r.). Jako płatnik składek osoba fizyczna składała 2 komplety deklaracji rozliczeniowych do ZUS z identyfikatorem, np. 01.09.2012 - za siebie i pracowników oraz z identyfikatorem 40.09.2012 - za nianię. Niania podlegała pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W trakcie trwania umowy - mama skorzystała kilkukrotnie z opieki nad chorym dzieckiem (którym opiekowała się niania) oraz drugim starszym dzieckiem. ZUS po kontroli stwierdził, że mama w okresie pobierania zasiłku opiekuńczego nie spełniła wszystkich warunków, by składki ZUS za nianię były finansowane z budżetu państwa. ZUS nakazał skorygować deklaracje w następujący sposób: w okresie pobierania zasiłku opiekuńczego przez mamę dziecka:
a) zestaw dokumentów z identyfikatorem, np.: 02.09.2012, uwzględniający dodatkowo nianię ale z kodem 04.11.00,
b) zestaw dokumentów z identyfikatorem, np.: 41.09.2012 - uwzględniający nianię z kodem 04.30.00. - z zastrzeżeniem, że suma wynagrodzenia brutto z umowy uaktywniającej oraz umowy zlecenia ma wynosić równowartość minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2012 r. 1500 zł, a w 2013 r. 1600 zł. Oczywiście należy tez sporządzić odpowiednio dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące z ubezpieczeń - naprzemiennie z kodem 04.30.00 i 04.11.00.
Czy po sporządzeniu ww. korekt należy też skorygować deklarację PIT-4R za 2012 r. z uwzględnieniem wypłat z tytułu umowy zlecenia z nianią?
Czy należy sporządzić PIT-11 dla niani za 2012 r.?
Czy przygotowując umowy zlecenia z nianią za okres kiedy mama dziecka pobierała zasiłek opiekuńczy należy zastosować 20% koszty uzyskania?