Krajowe oddziały dużych korporacji stawiają raczej na najbardziej prestiżowe lokalizacje w ścisłym centrum miast. W takim wypadku najczęściej wybierane są najbardziej ekskluzywne biurowce klasy A, które z jednej strony spełniają ujednolicone dla wszystkich zagranicznych filii przedsiębiorstwa standardy, a z drugiej podkreślają jego aspiracje oraz pozycję rynkową. Warto zaznaczyć, że dla takich firm oprócz ogólnego poziomu warunków pracy oraz odpowiedniego położenia duże znaczenie ma to, czy dany budynek spełnia normy Green Building. Zachodnie przedsiębiorstwa, również te reprezentujące sektor BPO coraz częściej wymagają, aby w obiekcie zastosowane zostały rozwiązania przyjazne dla środowiska. Takie podejście jest podyktowane nie tylko chęcią budowania pozytywnego wizerunku firmy, ale również prostym rachunkiem ekonomicznym - prowadzi, bowiem do obniżenia kosztów eksploatacji budynku.

Tańsze obiekty są z kolei zajmowane przez średniej wielkości rodzime firmy. Takie przedsiębiorstwa z reguły akceptują niższy standard obiektu oraz lokalizację poza centrum w zamian za niższy koszt najmu. Warto jednak dodać, że wybór biurowca klasy B, poza samymi mniejszymi kosztami, ma również inne zalety. Tego typu obiekty są zazwyczaj mniejsze niż te położone w centrum. Poza tym rzadziej występują w nich rozwiązania typu „open space”. Dzięki temu firma poszukująca mniejszej powierzchni (przykładowo do 300 mkw.) ma w takim wypadku silniejszą pozycję negocjacyjną niż ma to miejsce w dużych biurowcach, gdzie aranżacja „open space” wymusza podziały na większe moduły. Wybór mniej prestiżowego biurowca w nieco gorszej lokalizacji może dawać również większe możliwości zmiany zajmowanego metrażu. Budynki w centrum charakteryzują się często niższymi stopami pustostanów.

Inaczej może być w mniejszych biurowcach położonych poza głównymi dzielnicami, gdzie nagła potrzeba zwiększenia zajmowanej powierzchni może nie stanowić problemu. Duże znaczenie w tym wypadku mają również rozwiązania komunikacyjne i czas dotarcia do pracy. Należy zaznaczyć, że pracownikom przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę w centrum dotarcie do pracy zajmuje nieraz znacznie dłużej niż tych usytuowanych na uboczu. Centralne położenie budynku oznacza często lokalizację w strefie płatnego parkowania, podczas gdy ulokowanie biurowca z dala od centrum znacznie ogranicza trudności związane z parkowaniem.

Należy także podkreślić, że to, jaką lokalizacją swojego biura jest zainteresowana dana firma, zależy również od rodzaju prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwa, w których praca polega na stałym kontakcie z klientem, jak banki, czy pośrednicy finansowi na miejsce swoich placówek wybierają najczęściej reprezentacyjne lokalizacje w centralnych rejonach miast, choć niekoniecznie w biurowcach. Odpowiednim miejscem w tym wypadku może być lokal usługowy na przykład w kamienicy przy ruchliwej ulicy. Zabytkowy dworek może za to stanowić dobre miejsce na prowadzenie np. kancelarii prawnej. Z kolei w wypadku działalności, która nie wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, czyli tzw. back-office, czy call center na siedzibę są najczęściej wybierane business parki usytuowane w pobocznych dzielnicach lub podmiejskich lokalizacjach. 
Emmerson S.A.