Pytanie
Jakie kwalifikacje powinni posiadać eksperci powołani do Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego?
Nauczyciele zatrudnieni są w OREW (Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym) prowadzonym przez stowarzyszenie.
Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i prowadzą zajęcia:
1 osoba - edukacyjne z grupą dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
2 osoba - zajęcia zespołowe rewalidacyjno - wychowawcze
3 osoba - zajęcia logopedyczne i inne rewalidacyjne, (ta osoba posiada również kwalifikacje logopedy).
Czy wystarczy, że eksperci będą oligofrenopedagogami czy też musi przynajmniej jeden z nich być logopedą?
Czy w przypadku przystępujących do egzaminu 3 nauczycieli należy powoływać i dokumentować prace trzech oddzielnych komisji egzaminacyjnych?