Pytanie
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu posiada następujące wykształcenie: tytuł inżyniera w zakresie metalurgia (4,5 letnie) oraz przygotowanie pedagogiczne (ukończył pedagogiczny kurs kwalifikacyjny - wymiar godzin 270 i 150 godzin praktyk pedagogicznych).
Czy w świetle rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z dnia 10 września 2002 r., nauczyciel ten posiadał wymagane kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu w szkołach zasadniczych i średnich zawodowych i mógł w okresie obowiązywania ww. rozporządzenia uzyskać stopień awansu zawdowego nauczyciela kontraktowego?