Pytanie
Jakie kursy walut będą prawidłowe dla poniższych transakcji?
1. Księgowanie wpływu na konto bankowe w dniu 3 czerwca 2013 r. (wartość 7.700 euro). Jaki kurs przyjąć dla wyceny wpływu rachunku bankowego?
2. Zapłata zagranicznego kontrahenta za fakturę z dnia 31 maja 2013 r. na wartość 7.700 euro. Jaki kurs przyjąć dla wyceny rozrachunku?
3. W dniu 10 czerwca 2013 r. dokonaliśmy przewalutowania waluty w wysokości 7000 - kurs zastosowany przez bank wyniósł 4,223.
Jaki kurs przyjąć dla wyceny rozchodu z rachunku bankowego biorąc pod uwagę, że środki pieniężne w drodze wyniosły 29561?
5. W dniu 11 czerwca 2013 r. dokonaliśmy zapłaty za zobowiązanie w wysokości 320 euro za co bank potrącił nam prowizję w wysokości 2,41 euro.
Jaki kurs przyjąć dla wyceny rozchodu z rachunku bankowego, a jaki dla wyceny rozrachunku z kontrahentem?
Jakie różnice kursowe policzyć - czy powstaną w tej sytuacji różnice kursowe od własnych środków pieniężnych?
Jeżeli kurs zastosowany przez spółkę dla wyceny transakcji w walutach obcych jest błędny lecz różnica pomiędzy prawidłowym a błędnie zastosowanym nie przekracza 5%, to czy spółka powinna poprawić wycenę transakcji w walutach obcych?
Czy można przyjąć, że kurs jest prawidłowy?