Pytanie
Małżeństwo M i K posiada rozdzielność majątkową. W 2013 r. na współwłasność zakupili lokal biurowy z majątku prywatnego. M jako prawnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. M i K, oboje prawnicy, są też jedynymi wspólnikami spółki partnerskiej WKP. K nie prowadzi indywidualnej działalności gospodarczej. Małżonkowie zamierzają jako osoby fizyczne wynająć zakupiony lokal biurowy spółce partnerskiej WKP oraz małżonkowi M. Spółka partnerska WKP i M prowadzą księgi w formie PKPiR. Spółka partnerska WKP oraz M są czynnymi podatnikami VAT.
Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług dla M i K spowoduje taki wynajem lokalu biurowego niewprowadzonego do działalności gospodarczej?