Pytanie
Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Jeden z pracowników dostał zwolnienie lekarskie - 1 dzień opieki nad chorym dzieckiem, jednakże nie przedstawiając tegoż zaświadczenia pracodawcy poprosił go, aby mógł przyjść nieco później do pracy, na co pracodawca wyraził zgodę (pracownik pracował od godziny 10:00 do 18:00 zamiast od 7:00 do 15:00). Po fakcie pracodawca dowiedział się, iż dostał zwolnienie lekarskie, ale nie chciał go wykorzystać, gdyż od godziny 10:00 chore dziecko miało już zapewnioną opiekę przez kogoś innego.
Czy pracodawcy grożą jakiekolwiek sankcje z tego tytułu?
Czy sam pracownik nie będzie miał z tego tytułu problemów z ZUS?