Pytanie
Pracownica była zatrudniona od dnia 7 maja 1998 r. do 31 lipca 1998 r. na okres próbny i od dnia 1 sierpnia 1998 r. na czas nieokreślony. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim i stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Czy gdyby jej przyznano rentę od 25 lipca 2013 r. to w świadectwie pracy prawidłowym będzie podanie jako okresu zatrudnienia okresu od dnia 7 maja 1998 r. do 24 lipca 2013 r. bez rozgraniczania na umowę na okres próbny i na czas nieokreślony?
Czy w świadectwie pracy należy wskazać tylko, że wynagrodzenie było zajęte przez komornika, czy też należy wskazać sygnaturę akt (jest ich kilka)?