Pytanie
Przedsiębiorstwo zakupiło w czerwcu 2014 r. teren inwestycyjny. W latach 70. i 80. XX w. funkcjonowały na tym terenie zakłady chemiczne i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Aktualnie trwa wyburzanie budynków pozostałych po byłych zakładach. Przed zakupem nie były wykonywane badania pod kątem zanieczyszczeń gruntu. Nie została również przekazana od poprzedniego właściciela żadna informacja dotycząca zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.
Jak w obecnej sytuacji firma powinna podejść do tematu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi i ewentualnych szkód wyrządzonych przez poprzedniego właściciela? Jakie działania powinny zostać podjęte?