Pytanie
W trakcie kontroli stwierdzono prowadzenie robót związanych z budową drogi dojazdowej. Droga ta o nawierzchni z kostki betonowej budowana jest przez prywatnego inwestora na działce gminnej. Na roboty te gmina nie wyrażała zgody. Na mapach sytuacyjnych działka ma przeznaczenie drogowe (dr) jednak nie stanowi drogi publicznej, ani też nie była urządzona (stanowiła leśną drogę, częściowo szutrową).
Jaką procedurę należy przeprowadzić w powyższej sprawie?
Jeśli właściciel, czyli gmina nie wyrazi zgody na inwestycję, to konieczne jest wydanie nakazu rozbiórki w trybie art. 48 pr. bud.?
Czy jeśli na obecnym etapie, tj. po wszczęciu postępowania przez PINB, gmina wyrazi zgodę na roboty, należy przeprowadzić postępowanie legalizacyjne wraz z opłatą w wysokości 25.000 zł?