Pytanie
Właściciel nieruchomości położonych przy rowie melioracyjnym, w okresie roztopów wiosennych, umieszcza w rowie worki z piaskiem celem ograniczenia napływu wody. Skutkiem tego jest wylewanie się wody z rowu na grunty powyżej miejsca umieszczenia worków.
Który organ i jakim trybie powinien prowadzić postępowanie w takiej sprawie?
Czy można tu zastosować art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. lub art. 190 pr. wod.?