Pytanie
Jakie dokumenty złożone przez inwestora telefonii komórkowej w ramach dokonania zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) czynności zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej - można udostępnić (w tym również w formie kserokopii) zaniepokojonym szkodliwością promieniowania elektromagnetycznego sąsiadom ww. stacji bazowej?
Składane przez wnioskodawcę dokumenty to: pismo przewodnie w sprawie dokonania zgłoszenia, formularz zgłoszenia, pełnomocnictwa, dowody opłat (za pełnomocnictwa oraz przyjęcie zgłoszenia), jak również sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych. Wśród dokumentacji zgłoszenia mogą się znaleźć również pismo organu ochrony środowiska wzywające inwestora do uzupełnienia zgłoszenia oraz pismo inwestora uzupełniające zgłoszenie.