Pytanie
Były pracownik powraca po rocznej lub 2-letniej przerwie do firmy na to samo stanowisko.
Czy zakładając nową teczkę należy w części A kompletować wszystkie świadectwa pracy, świadectwa szkolne i uprawnienia, które wcześniej są zgromadzone w aktach archiwalnych?
Czy wystarczy nowy kwestionariusz osobowy i nowe świadectwa pracy oraz uprawnienia, które zdobył w okresie, kiedy nie był pracownikiem firmy?
Zaświadczenie lekarskie jest aktualne. Część B akt osobowych uzupełniana jest od nowa.
Czy zapisanie w części C numeru archiwalnego akt osobowych jest poprawne?