Pytanie
W dniu 5 marca 2014 r. sąd wydał postanowienie o połączeniu dwóch spółek (każda jest spółką z o.o.) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Spółka przejmowana na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości nie zamyka ksiąg rachunkowych. Ponieważ w dniu 25 marca 2014 r. tj. w dniu składania deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. spółka przejmowana prawnie nie istnieje, to czy spółka przejmująca powinna w tej deklaracji ująć VAT należny i naliczony za luty w kwocie łącznej dla obu spółek mimo, iż połączenie było 5 marca 2014 r., a jeżeli nie to jak należy postąpić? Spółka przejmowana za luty 2014 r. w deklaracji VAT-7 wykazuje podatek do zwrotu. Urzędy Skarbowe zostały poinformowane o fakcie połączenia (złożono NIP-2, VAT-Z).
Jakich formalności należy ponadto dokonać, aby zwrot VAT spółki przejmowanej za grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r. mógł być dokonany na rachunek spółki przejmującej?