Pytanie
Kobieta prowadząca działalność od 10 grudnia 2015 r. w 2015 r. zaszła w ciąże. Przez cały okres prowadzenia działalności opłacała pełne składki ZUS łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Z dniem 7 marca 2015 r. wyrejestrowuje się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po czym ponownie rejestruje się w dniu 1 kwietnia 2015 r. Jako podstawę do ubezpieczeń wskazuje kwotę: 9 897,50 zł. Za kwiecień wszystkie składki zostaną zapłacone w terminie. Od maja 2015 r. kobieta planuje iść na zwolnienie lekarskie.
Jaki okres będzie brany pod uwagę przy ustalaniu zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego?
Planowany termin porodu to październik 2015 r.