Pytanie
Pomoc nauczyciela zatrudniona w wymiarze 25/40 etatu od 1 września 2012 r. do 2 kwietnia 2013 r. nabyła prawo do 30 godzin urlopu w 2013 r. (wymiar 26 dni). Od 3 kwietnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. nastąpiła zmiana wymiaru etatu na 35/40, gdzie nabyła prawo do 80 godzin urlopu, czyli razem od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. -110 godzin z tego do końca VIII/2013 r. niewykorzystała 12 godzin. Od 1 września 2013 r. zawarto z nią umowę na czas nieokreślony na 35/40 etatu.
Ile godzin urlopu przysługuje jej za cały rok 2013 w związku ze zmianą etatu, a ile od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.?
Czy z pracownikiem należy zawrzeć porozumienie dotyczące niewykorzystanego urlopu za okres od I-VIII/2013 r.?