Pytanie
W zakładzie pracy jest pracownik, który był zatrudniony w firmie X w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. na pełny etat. Pracownik w firmie X wykorzystał 7 dni urlopu wypoczynkowego (jego wymiar urlopu to 20 dni). W obecnej firmie ma umowę od dnia 14 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. również na pełny etat.
W jakim wymiarze obecny pracodawca powinien wyliczyć pracownikowi urlop do końca roku (w dalszym ciągu wymiar urlopu 20 dni) biorąc pod uwagę fakt "zazębienia" się stosunków pracy?