Pytanie
Jesteśmy placówką nieferyjną zatrudniającą nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, dla których 1 etat = 35 godzin. Od dnia 1 kwietnia 2011 r. zatrudniliśmy u siebie nauczycielkę na 1/2 etatu (18 godzin) na zastępstwo (do końca roku 2011).
Jaki wymiar urlopu powinnam udzielić nauczycielce na okres (1 kwietnia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.), jeśli w ostatnim świadectwie pracy dostarczonym do nas wpisano "zatrudniona w okresie od 1 września 2010 r. do 26 lutego 2011 r. w pełnym wymiarze (30 godzin), jako nauczyciel bibliotekarz?
W okresie zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu prowadzenia zajęć - 34 dni zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN - w tym ekwiwalent za urlop oraz art. 66 ust. 2 KN.