Pytanie
W odpowiedzi na pytanie QA539152: "Czy dozwolone jest łączenie kilku stołów spawalniczych za pomocą listew stalowych w taki sposób, aby można było na nich swobodnie spawać bez potrzeby przekręcania przewodu masowego?" J. Fijołek odpowiedział: "jest to możliwe pod warunkiem, że wartość oporności izolacji przewodów na poszczególnych stanowiskach (stołach spawania) będzie w dopuszczalnych granicach dla tego typu rodzaju spawania, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta urządzeń spawalniczych.
Jak się ma udzielona odpowiedź do § 30 pkt 4 rozporządzenia ws. bhp przy pracach spawalniczych, zgodnie z którym przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być połączone bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca spawania?