Pytanie
Pan N. poinformował starostę, że sąsiad zrobił wykop na swojej działce wielkości ok. 19x40 m i głębokości w najwyższym miejscu ok. 1,10 m (staw hodowlany). Właściciel nieruchomości oświadczył, że prace nie są związane z obiektem budowlanym a uporządkowaniem terenu. Pan N. obawia się, że prace mogą zagrozić konstrukcji jego budynków (jeden z 1904 r., a drugi z roku 1923).
Który organ jest właściwy do zajęcia się tą sprawą?
Starosta w odniesieniu do budowy urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia czy inspektor nadzoru budowlanego?