Pytanie
Kupujemy części zamienne do maszyn w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego od niemieckiej firmy (my i oni posiadamy VAT UE). Zdarza się, że zwracamy partię w części z powodu błędnego zamówienia - wtedy dodatkowo na Gutschrifcie (ich korekcie) obciążają nas kosztami zwrotu i magazynowania. Zdarza się też zwrot części z winy dostawcy, wówczas na fakturze korekcie dostajemy dodatkowe uznanie kosztów (na plus dla nas).
Jak należy takie transakcje potraktować, jaką stawkę VAT zastosować?
Jaki kurs euro zastosować do przeliczenia zwracanych towarów i tych kosztów?
Jaką dokumentację należy sporządzić dla takich transakcji z punku widzenia ustawy o VAT?