Pytanie
Przedsiębiorca X handluje m.in. wyrobami tytoniowymi. W ramach jednej umowy współpracy w sposób stały, comiesięczny Przedsiębiorca Y świadczy na rzecz tego pierwszego usługi w zakresie prowadzenia gospodarki magazynowej, logistyki, fakturowania, handlu, marketingu, dostarczania (przewozu) tych wyrobów do klienta (jakiegoś sklepu). Można zatem powiedzieć, że Przedsiębiorca Y świadczy na rzecz Przedsiębiorcy X szeroko rozumianą usługę pośrednictwa handlowego. Strony w umowie określiły miesięczny okres rozliczeniowy.
Czy możemy w tym przypadku mówić o usługach o charakterze ciągłym?
Czy obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, tj. w ostatnim dniu każdego miesiąca?