Pytanie
Podatnik świadczy usługi transportu osobowego taxi. Usługi te świadczone są w Polsce ze stawką 8% VAT. Zdarza się, że świadczy tego typu usługę na rzecz nierezydennta, który żąda faktury (invoice) bez VAT.
Czy miejsce opodatkowania usługi transportu osobowego taxi wykonywaną w Polsce na rzecz innego podmiotu z innego państwa UE lub na rzecz osoby fizycznej z innego Państwa UE, są opodatkowane w Polce w stawce 8% VAT, czy tez bez VAT z adnotacją "odwrotne obciążenie"?