Pytanie
Deweloper wybudował budynek z mieszkaniami na sprzedaż. W czasie budowy VAT naliczony został odliczony w całości. Budowę zakończono 31 grudnia 2008 r. i wystawiono mieszkania do sprzedaży. Do końca marca nie znalazło nabywcy ani jedno mieszkanie. Wobec powyższego, deweloper zdecydował, że mieszkania przeznaczy na wynajem.
Jaką stawkę powinien zastosować do wynajmu na cele mieszkalne tych lokali i czy ma ewidencjonować przychód z najmu na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej?
Czy ma znaczenie fakt, że VAT naliczony związany z budową mieszkań został odliczony w całości?