Pytanie
Jaka stawka VAT powinna być zastosowana w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne krótkotrwałego zakwaterowania, przez pośrednika?
Podatnik posiada lokal mieszkalny. Nie wynajmuje go bezpośrednio turystom, ale zgłosił swoje mieszkanie do amerykańskiego portalu internetowego, który ma w swojej ofercie lokale do wynajęcia na cele mieszkalne krótkotrwałego zakwaterowania. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT, ale najem jest całkowicie prywatny. Firma amerykańska oferuje ten lokal, pobiera opłaty, następnie przekazuje na konto podatnika kwotę należną potrącając sobie prowizję za znalezienie klienta. Podatnik nie może pobierać żadnych opłat, praktycznie nie ma z nim kontaktu, ale ma wgląd do danych klienta, w jego imieniu ktoś wydaje i odbiera klucze.
Jak należy potraktować taki najem, czy to jest krótkotrwałe zakwaterowanie opodatkowane 8% stawką VAT, czy wynajem firmie amerykańskiej mieszkania do celów prowadzenia działalności (krótkotrwałe zakwaterowanie) opodatkowane stawką 23%?
Jeśli jest to krótkotrwałe zakwaterowanie, to co z kasą fiskalną?
Czy można wystawiać faktury na klienta, skoro pewnie on zapłacił kwotę wyższą o prowizję dla amerykańskiej firmy?
Czy może powinna być wystawiana faktura dla amerykańskiej firmy? Na ogół jest kilka wpłat w miesiącu, jeśli trzeba wystawiać fakturę, to na każdą wpłatę osobno, czy wystarczy jedna zbiorcza?