Pytanie
1. Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży pozwoleń wędkarskich na połów ryb na jeziorach?
Sprzedającym pozwolenia jest uniwersytet.
2. Spółka prowadzi działalność rolniczą związaną z hodowlą ryb w stawach i dzierżawionych obwodach rybackich. Zwróciła się do Ministerstwa Finansów o interpretację przepisów prawa dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży zezwoleń wędkarskich. Zdaniem Ministerstwa sprzedaż ta jest wyłączona z podatku dochodowego, ponieważ jest przychodem z działalności rolniczej (ITPB3/423-45/08/AW). Zwróciliśmy się także z prośbą o interpretację w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki VAT. Urząd skarbowy uznał, że czynność ta mieści się w grupie "usługi związane ze sportem" i jest opodatkowana 23% stawką VAT.
W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy sprzedaż zezwoleń wędkarskich jest działalnością sportową i rekreacyjną (23% VAT), czy działalnością rolniczą (5% VAT) i czy nie zachodzi w tym przypadku sprzeczność prawna?