Pytanie
Jednostka samorządu terytorialnego zawarła za pośrednictwem swojego zarządcy umowę najmu pracowni mieszczącej się w budynku komunalnym, który nie posiada wyodrębnionych lokali. Cały budynek jest sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako mieszkalny. Lokal zgodnie z umową przeznaczony jest na prowadzenie działalności w dziedzinie kultury i sztuki (pracownia malarstwa artystycznego). Osoba, która wynajmuje lokal nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej.
Jakimi stawkami opodatkować ten lokal?
Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego przez lokal należy rozumieć lokal do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.
Czy z tej ustawy można wnioskować, że pracownia twórcy powinna być traktowana jako lokal mieszkalny i takimi stawkami opodatkowana?