Pytanie
Jaką stawką (mnożąc przez 2,5 czy przez 5 średnią cenę skupu żyta) należy opodatkować grunty rolne, jeśli podatnik będący właścicielem gruntów o powierzchni powyżej 1 ha wydzierżawi część tych gruntów innej osobie (która płaci za ten dzierżawiony grunt podatek), a sam użytkuje obecnie grunty poniżej 1 ha? Czy należy podatnikowi zmienić stawkę z niższej na wyższą, czyli z przelicznika 2,5 na 5, czy nadal liczyć mnożąc przez 2,5?