Pytanie
Pracownikowi został udzielony urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy z wyboru, pracownik nie zgłosił się do pracodawcy celem podjęcia pracy, jak również nie wystąpił z wnioskiem o udzielenie kolejnego urlopu bezpłatnego.
Jaką podstawę prawną wygaśnięcia stosunku pracy należy wpisać; czy art. 74 k.p., czy art. 63 w związku z art. 74 k.p.?