Pytanie
W 2009 r. nabyliśmy udziały polskiej spółki z o.o. Zapłata za ww. udziały została nam odroczona w czasie. Zobowiązani byliśmy do comiesięcznej spłaty części zobowiązania powiększonego o należne odsetki, stopa procentowa została określona w umowie kupna sprzedaży. W taki też sposób przez 2009 oraz 2010 rok dokonywaliśmy spłat. Jednak 30 grudnia 2010 r. nasza firma podpisała aneks do umowy kupna sprzedaży udziałów, w którym to aneksie znacznie została obniżona stopa procentowa odsetek. Aneks obowiązuje z datą wcześniejszą. Z moich wyliczeń wynika, że odsetki jakie zapłaciliśmy w 2010 r. znacznie przewyższają te, które obowiązują zgodnie z nowym aneksem.
Przykładowo:
zapłaciliśmy w 2010 r. 100.000,00 odsetek, a wg nowego aneksu to kwota 2000 zł.
Czy mogę do kosztów podatkowych zaliczyć całość zapłaconych w 2010 r. odsetek?
Czy tylko tę część statystycznie obliczoną wg nowej stawki procentowej?
Jeśli tak, to co z resztą zapłaconych odsetek - kiedy będą mogły zostać zaliczone w koszty podatkowe?