Pytanie
Jaką kwotę ma podać zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert, jeżeli dopuszcza składanie ofert częściowych?
Zamawiający ma zamówić przebudowę nawierzchni dwóch ulic. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 zadania (w projekcie opisano oddzielnie etapy zgodne z przebiegiem każdej ulicy, na które sporządzono oddzielne kosztorysy; ulice biegną w jednej linii i są przecięte inną ulicą niepodlegającą przebudowie). W budżecie gminy zaplanowano jedną kwotę wymieniając w opisie obydwie nazwy ulic.
Czy na każde zadanie należy podawać oddzielne kwoty?
Jeśli tak to czy budżet podzielić?
Czy można unieważnić postępowanie w części na którą "zabraknie środków", swobodnie wybierając tę cześć, na którą mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego?