Pytanie
Jesteśmy podmiotem leczniczym działającym w formie spółki cywilnej pod przykładową nazwą: "Spółka Cywilna ABC Anna Kowalska, Jan Nowak". Każdy wspólnik w CEIDG w rubryce firma przedsiębiorcy ma wpisane swoje imię i nazwisko (na infolinii Ministerstwa Gospodarki potwierdzono prawidłowość wpisu). W trakcie dokonywania wpisu zmiany w księdze rejestrowej otrzymaliśmy pismo z nakazem zmiany w CEIDG polegającej na dopisaniu w rubryce firma przedsiębiorcy obok imienia i nazwiska informacji "wspólnik spółki cywilnej ABC". Będąc pewnymi poprawności wpisów w CEIDG nie chcemy dokonywać w nich żadnych zmian. Jeśli tego nie dokonamy pani z Urzędu Wojewódzkiego żąda od nas (niezrozumiałej dla nas) zmiany w księdze rejestrowej dotyczącej nazwy podmiotu leczniczego z "Spółka Cywilna ABC Anna Kowalska, Jan Nowak" na "Anna Kowalska, Jan Nowak".
Do jakiej instytucji możemy się zwrócić celem rozstrzygnięcia naszego "konfliktu"?